Dôležité návraty k histórii.
Významné výročie – 70 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania sme si dôstojne pripomenuli aj v našom meste. Vo štvrtok 28.augusta 2014 prijal v Dome kultúry primátor mesta členov ZO SZPB vo Svite. V prítomnosti predsedu Oblastného výboru SZPB Ing. Michala Kopka a tajomníka Ing. Jána Pavlovčina vo svojom príhovore vyzdvihol význam a jedinečnosť tohto povstania slovenského ľudu a podčiarkol dôležitosť návratov k tejto udalosti. Medzi prítomnými boli aj štyria priami účastníci povstania a tým patrila mimoriadna pozornosť a úcta. Boli to páni Ján Brozman, Ján Hubaček, Martin Volk a Viliam Patrik. Po malom občerstvení a podpise do pamätnej knihy sa takmer 50 hostí odobralo ku pamätníku, kde zástupcovia mesta, Chemosvitu, Tatrasvitu a ZO SZPB položili vence a primátor PaedDr.R.Abrahám podrobne pripomenul priebeh povstania a jeho význam pre našu históriu. Pôsobivo a dôstojne vyznela aj pieseň v podaní spevákov zo skupiny Svittasenior, ktorí zanôtili partizánskú pieseň. Postupne sa k nim pridali i prítomní účastníci tohto aktu.
- VŽ -
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk