Ceny mesta Svit
Večer 20 júna sme sa stretli v Dome kultúry na programe, venovanom nielen oceneným občanom, ale i spomínaniu na roky práce firiem Chemosvit a Tatrasvit. Riadený rozhovor s primátorom R.Abrahámom, J.Kurucom a J.Perinajom bol doplnený zaujímavými zábermi na novom projekčnom plátne. Prišli i gratulanti a za Oblastnú organizáciu SZPB odovzdal jej predseda M.Kopka nášmu mestu Čestné uznanie za rozvíjanie odkazu SNP a dlhoročnú aktívnu zväzovú činnosť a spoluprácu. Primátorovi R.Abrahámovi a bývalému gen.riaditeľovi Chemosvit M.Ľachovi odovzdal za obdobné zásluhy Medailu M.R.Štefánika III.stupňa. Kytice kvetov sa dostali do rúk aj prvým občanom Svitu – Ing. Vladimírovi Rusnákovi a Gertrúde Hricovej. Na rad prišli tohtoroční ocenení.
Cena mesta bola udelená Pavlovi Uhríkovi in memoriam za úctyhodný prínos v oblasti fotodokumentácie 80 ročnej histórie mesta, jeho podnikov a občanov. Prevzala ju dcéra P.Uhríka V.Šalingová. Druhú získal Vladimír Vlha za prínos pre rozvoj mesta a neúnavné uchovávanie Baťovskej tradície. Tretia poputovala do rúk Jozefovi Sokolovi za celoživotný prínos pre rozvoj hudobného života a dlhoročné aktivity v dychovej hudbe.
Primátor mesta sa rozhodol oceniť prácu ďalších občanov Cenou primátora. Obdržali ju Ján Perinaj za mimoriadne aktivity v Klube ABŠP a angažovanosť v záhradkárskom hnutí, Mgr. Peter Čapó za významný prínos pre rozvoj hudobného života prostreníctvom vedenia Zmiešaného spevokolu Laudamus, Mgr. Ladislav Potočný za vynikajúce výsledky v oblasti výchovy atletických talentov a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, Ladislav Žukovský za prínos pre uchovávanie Baťovskej tradície, Mgr. Ladislav Moravčík za dobrovoľnú prácu v SČK a 80-násobné darovanie krvi, Ing. Ivan Zima za dlhoročnú organizáciu významného cyklomaratónu Horal Tour a vzornú reprezentáciu mesta a Miroslav Farkaš za rozvoj športovej činnosti v meste a dlhoročnú dobrovoľnú prácu v basketbale. Všetkým oceneným aj touto cestou blahoželáme!
Po odovzdaní cien javisko zaplnil špičkový súbor z Prešova „Šarišan“ a dostal celé publikum do varu. To sa mu odmenilo srdečným dlhotrvajúcim potleskom v stoji.
- VŽ -
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk