8. Olympiáda materských škôl vo Svite
V utorok 17. júna privítal slnkom rozžiarený futbalový štadión malých športovcov zo svitských materských škôl. Konala sa tu veľká športová olympiáda.
Na slávnostný ceremoniál nastúpili všetky súťažné družstvá so svojimi zástavami spolu s olympijskou zástavou. Deťom sa prihovorila a slávnostne olympiádu otvorila Mgr. Lucia Uhrinová zo SOŠ vo Svite. Po sľube športovcov a rozhodcov a rozcvičke so žabkou Bupi sa už družstvá Slniečok, Mravčekov, Motýľov, Lienok, Včielok, Kačiatok, Žabiek, Hviezdičiek, Kuriatok a Sovičiek sústredili na športové výkony v rôznych súťažných disciplínach – vo futbale, basketbale, behu cez prekážky, štafetovom behu, šprinte, preskokoch na koordinačnom rebríku, v prechode na kladinke a cez tunel, hodoch na kolíky a kotúľaní fit-lopty. Deti sa veľmi snažili, aby boli čo najlepšie. Pretekali so zápalom a nadšením, navzájom sa povzbudzovali. Detská radosť pri splnení úloh bola úprimná. Každé družstvo vyniklo v inej disciplíne a za svoje výkony boli všetky deti odmenené sladkosťami. Bol to vydarený športový sviatok s priateľskou atmosférou, dobrou náladou a športovým duchom. Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom z CVČ, pani učiteľkám z oboch materských škôl v meste, žiakom Strednej odbornej školy vo Svite i mládežníckemu parlamentu.
- NK -
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk