Metamorfózy mesta Svit
Dňa 16. júna o 14.00 hodine sa uskutočnila vernisáž fotografií uskutočnenej pri príležitosti 80. výročia založenia mesta Svit. V tomto jubilejnom roku pripravilo mesto pre nás a pre návštevníkov nášho mesta množstvo kultúrnych, športových i spoločenských podujatí, ktoré vyvrcholia v dňoch 20.júna – 22.júna 2014. K oslavám sme sa pripojili aj my výstavou fotografií pod názvom „Metamorfózy mesta Svit.“
„Metamorfózy mesta Svit“ nepredstavujú iba premenu pôdorysnej štruktúry mesta, jeho architektonického ducha či demografického vývoja. Práve naopak, zachytávajú organický vývoj mesta i človeka v ňom žijúceho, vyjadrujú zmenu funkcie mesta vo vzťahu k regiónu, prírodnému prostrediu, no predovšetkým jeho obyvateľom.
Žiadny obraz či slovo nedokáže tak verne zachytiť, vypovedať udalosť, okamih ako ľudská spomienka. Aj touto výstavou sme chceli vyjadriť úctu všetkým, ktorí toto mesto budovali vlastnými rukami, tvorili ho a zveľaďovali. Želáme si, aby tieto nádherné fotografie, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť na tomto mieste aj vďaka vám, nám pripomínali dôležitosť histórie, pretože to je naša história, história ľudstva, história každého človeka. A tak ako je dôležité uchovávať si spomienky na tieto krásne okamihy, významné je i podeliť sa o nich s mladšou generáciou. Prajem Vám a aj všetkým návštevníkom výstavy príjemný zážitok a tvorivú inšpiráciu.
- E.Berezovskijová , riaditeľka ZŠ Mierová, Svit -
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk