Naše Mesto po prvý krát vo Svite
Projekt Naše Mesto sa konal vo Svite v roku 2014 po prvý krát. Svitské aktivity do projektu zapojila nezisková organizácia Pro Meliori. Organizátori boli plní očakávaní, obáv z počasia a čiastočne aj z odozvy a účasti dobrovoľníkov. Nakoniec všetko dobre dopadlo, počasie bolo super a z účasť a hlavne aktívnosť dobrovoľníkov milo prekvapila.
Počas troch aktivít spolu oficiálne odpracovalo 42 ľudí až 154 dobrovoľníckych hodín. Spolu s nadčasmi, prípravou a pečením dobrôt bolo tých hodín určite podstatne viac. Podporu sme našli taktiež u firmy Tatrapeko, a.s., ktorá nám poskytla výraznú zľavu na pečivo a p. Rudolf Abrahám, primátor mesta Svit, ktorý nám poskytol na občerstvenie finančný príspevok.

Vyčistíme okolie studničky s pitnou vodou!

Pri studničke sa nás zišlo požehnane. Okrem dobrovoľníkov, síce väčšinou po štyroch no predsa, došli aj 4 batoľatá. Ich stanovisko bolo v prenosnej postieľke. Ale poďme k práci. Po vykosení a vyzbieraní odpadkov sme prečistili tok studničky a natreli lazúrou na drevo samotnú stavbu nad studničkou. Občerstvenie nám prišlo veľmi vhod, pretože pri práci sme poriadne vyhladli. Osviežením pre nás bola pramenitá voda zo studničky. Počas prác bolo pri studničke rušno, množstvo ľudí si prichádzalo po vodu, čo je dôkazom, že práca mala zmysel a výsledok bude prinášať osoh stovkám ľudí.

Zrevitalizujeme školský dvor

Ešte počas prác pri studničke, o 13:00, si tričká obliekali žiaci, učitelia a sympatizanti základnej školy na ulici Komenského. Ich cieľom bolo vyčistiť dvor školy, pohrabať pokosenú trávu a vysadiť, do pripravovaného geoparku, zelený záhon. Ten vizuálne pripravila p. Škvareková, ktorá aj zabezpečila so žiakmi jeho výsadbu a následnu finálnu úpravu. Aj žiaci ZŠ Komenského si zamaškrtili na občerstvení od firmy Tatrapeko, a.s. a čaji z jedálne školy.

Pomôžme pri úprave náučného chodníka Baba!

Paralelne so začiatkom prác na školskom dvore sme si rozdeľovali práce aj pod vstupnou bránou náučného chodníka v prírodnej rezervácii Baba. Keďže chodník má dĺžku takmer 4 kilometre, rozdelili sme sa do viacerých skupín. Zástupkyňe z Únie žien vyrazili s p. Šalingom ako prvé s úlohou vyzbierať odpadky a vetvy nachádzajúce sa na trase. Ďalší dobrovoľníci sa rozdelili do dvoch pracovných skupín. Skupina EKO Magazínu sa vydala k piatej informačnej tabuli do Lopušnej doliny, skupina Pro Meliori ostala pri vstupnej bráne a prvej informačnej tabuli. Obe skupiny sa stretli presne v polovici, pri náučnej tabuli číslo tri, kde sme spojili sily a túto drevenú stavbu dokončili spoločne. Plán bol teda splnený, až na časový harmonogram, keďže sme poslednú tabuľu dokončili až takmer o 19:00.
Bol to určite jeden z najkrajších dní v kratučkej histórii neziskovej organizácie Pro Meliori. Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným, podporovateľom a nadácii PONTIS za grant a pracovné tričká.
- Michal Machala, riaditeľ Pro Meliori, n.o. -
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk